Arabuluculuk faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 fıkrası uyarınca istisna kapsamında mıdır?

Arabuluculuk faaliyeti nedeniyle elde edilen irat 61/5 uyarınca ücret olarak nitelendirildiği için gelir vergisi yükümlülüğü doğduğu açıktır. Kanunda ikale sözleşmeleri ya da karşılıklı sonlandırma nedeniyle ihdas edilen istisna düzenlemesi sistematik olarak (kanundaki yeri açısından) yorumlandığında, karşılıklı sonlandırılanın iş akdi olduğu ve genel olarak arabuluculuk faaliyeti kapsamında uzlaştırılmasına izin verilen hukuki veya ticari ihtilaflar olmadığı görülmektedir. Kanunun söyleminden, arabulucunun ücret geliri elde etmesi ve uzlaştırma faaliyetinin karşılıklı sonlandırma işlevi bulunması açısından vergilendirmede bir istisna sonucu çıkarılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kuralın amacına bakıldığında, bizatihi işçi ile işveren arasındaki iş akdinin karşılıklı sonlandırılmasına temas edilmiş olup, arabulucunun muhtemel veya müstakbel davacı ile davalı arasındaki çekişmeleri karşılıklı sonlandırma işine işaret edilmemiştir. Normal şartlarda serbest meslek erbabı olabilecek şekilde faaliyet yürüten arabulucu, bağımlı çalışması nedeniyle elde ettiği gelir, fıkra 61/5 gereği ücret olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle lafızdaki benzeşme kuralın muhtevası ile bağdaşmamaktadır. Öte yandan maddenin başlığı tazminat ve yardımlar olduğundan, arabulucuya ödenen herhangi bir tazminat ya da yardımın bulunmaması da bu sonucu desteklemektedir. Yeri gelmişken işçiye ödenen bu kapsamdaki tazminatın doğrudan ya da arabulucu eliyle olması arasında istisna uygulaması açısından bir farklılık bulunması mümkün değildir.

Bir önceki yazımız olan Tahakkuk Fişinin İptali İstemiyle Dava Açılamayacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir