Genel

Bir Kişinin Adına Kayıtlı Farklı Vergi Mükellefiyetlerine İlişkin İşlenen Kaçakçılık Suçlarının Takvim Yılları Ve Fiiler Aynı Olsa Bile, Zincirleme Suç Değil Ayrı Suçlar Olarak Değerlendirilme Yapılması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi         2019/2230 E.  ,  2019/5160 K. sayılı kararı.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
HÜKÜM : Sanık … hakkında; vergi usul kanuna muhalefet suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması 


Katılan vekilinin temyiz talebinin sanıklar hakkında verilen beraat ve zamanaşımı nedeniyle düşme hükümlerine yönelik olduğu kabul edilerek 
yapılan incelemede;
A)Sanık … hakkında defter ve belge ibraz etmeme suçundan verilen hükme yönelik sanık müdafinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar … sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca temyiz değil itiraz kanun yoluna tabi olduğundan, sanık müdafiinin temyiz isteminin … sayılı CMK’nin 264/2. maddesi uyarınca itiraz olarak değerlendirilip, gereğinin merciince takdir ve ifası için dosyanın mahalline İADESİNE,
B)Sanık … hakkında 2005 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçlarından verilen zamanaşımı nedeniyle düşme hükümlerine yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
… sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7 ve … sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri hükmü karşısında; sanıklara yüklenen “sahte fatura düzenleme” suçunun, kanunda öngörülen cezasının türü ve üst sınırına göre, … sayılı TCK’nin 66/1-e maddesinde öngörülen 8 yıllık asli dava zamanaşımı, kesici son işlem olan sanığın sorgusunun yapıldığı 14/05/2010 tarihinden hüküm tarihine kadar gerçekleştiğinden, kamu davasının vaki zamanaşımı nedeniyle düşürüldüğü gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan kurum vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
C)Sanık … hakkında 2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen zamanaşımı nedeniyle düşme hükmüne yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanığa yüklenen “2006 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçuna ilişkin dava zamanaşımı süresinin, hüküm tarihine kadar dolmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde düşme hükmü verilmesi, 
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, … sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken … sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA; ancak sanığa yüklenen suçun cezasının miktarı ve üst sınırına göre, … sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiğinden ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta … sayılı CMUK’nin 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan, kamu davasının gerçekleşen uzatılmış dava zamanaşımı nedeniyle … sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE,
D)Sanık … hakkında 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
… sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7 ve … sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri hükmü karşısında; sanığa yüklenen 2008 ve 2009 takvim yıllarında “sahte fatura düzenlemek” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırına göre … sayılı TCK’nin 66/1-e maddesinde öngörülen asli dava zamanaşımının, suçların işlendiği tarihlerden iddianemenin düzenlendiği 04/10/2018 tarihine kadar gerçekleştiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükümlerin … sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken … sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Kanun’un 322. maddesindeki yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle CMK’nin 223/8. maddelesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,
E)Sanık … hakkında 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
1-Bir kişinin her mükellefiyeti ilgili her takvim yılında sahte fatura düzenleme fiillerinin ayrı suç oluşturacağı; sanık hakkında 08/03/2010 tarihli iddianeme ile karayolu ve şehirlerarası yük taşımacılığına ilişkin 6640004076 vergi numaralı Erciyes …’ndeki şahsi mükellefiyeti ile ilgili 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenlendiği iddiası ile kamu davası açıldığı, 04/10/2018 tarihli iddianeme ile de 5430074097 vergi numaralı … … mükellefi Efor Mobilya San. Tic. Ltd. Şti’ne ait mükellefiyeti ile ilgili 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediği iddiası ile kamu davası açıldığı gözetilmeden; davaların birleştirilerek yapılan yargılaması sonunda, mükellefiyet ayırımı yapılmadan, her suçla ilgili dava zamanaşımı süreleri dikkate alınmadan ve her suçla ilgili deliller gösterilip tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile dört ayrı hüküm yerine iki hüküm kurulması,
2-Kabule göre de; 
a)Sanık hakkında her takvim yılı için hükmedilen sonuç cezanın “3 yıl 1 ay 15 gün” hapis yerine ” 2 yıl 13 ay 15 gün” olarak eksik belirlenmesi,
b)… sayılı TCK’nin 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı … sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken … sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın sonuç ceza miktarı yönünden kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 29/05/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s