Sahte Fatura Kullanma Suçlaması İle Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Ceza Verilemeyeceği Yönünde Güncel Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi’nin 30.05.2019 tarih, 2018/5429 E., 2019/5200 K. sayılı kararı.

Sanık hakkında “2005 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma” suçundan hüküm kurulmadığı anlaşıldığından Mahkemesince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.
1- Sanık hakkında defter ve belge gizleme suçundan verilen beraat hükmü yönünden katılan kurum vekilinin temyiz nedenlerinin incelenmesi:
Katılan kurum vekilinin yokluğunda verilip 09.05.2018 tarihinde usulüne uygun tebliğ edilen hükmü, UYAP’tan yapılan kontrolde 17.05.2018 havale tarihli dilekçesi ile … sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 310. maddesinde öngörülen yasal süre geçtikten sonra temyiz ettiği anlaşıldığından, vaki temyiz isteminin aynı Kanunun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2-Sanık hakkında 2005 takvim yılında sahte fatura düzenleme suçundan verilen mahkûmiyet hükmü yönünden sanık müdafiinin temyiz nedenlerinin incelenmesi:
… sayılı CMK’nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup iddianamade açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılarak açılmayan davadan yargılama yapılıp hüküm kurulmasının mümkün bulunmadığı gözetilerek, Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın 03.02.2009 tarih ve 2009/273 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında, mütalaa ve vergi suçu raporuna uygun olarak “2005 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma” suçundan kamu davası açıldığı, “2005 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianame dışına çıkılarak sanık hakkında “2005 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı … sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’nin 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Sahte Fatura Suçlamalarında Rapor Değerlendirme Kurulu Mütalaasının Dava Şartı Olması Nedeniyle Dosyada Yer Almamasının Bozma Sebebi Olduğu Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı. başlıklı makalemizde sahte fatura ceza davası, sahte fatura ceza davası emsal karar ve sahte fatura cezası hakkında bilgiler verilmektedir.

“Sahte Fatura Kullanma Suçlaması İle Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Ceza Verilemeyeceği Yönünde Güncel Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.” hakkında 1 yorum

  1. Maalesef bazı mahkemelerimiz vergi müfettişleri tarafından gönderilen raporu okumadan, esasen konusunu anlamadan hareket esiyor. sahte belge düzenleyicisini kullanma yönünden sahte belge kullanıcısını ise düzenleme fiilinden yargılıyor. Sonuçta da böyle komik Yargıtay ve Danıştay kararları çıkıyor ortaya. Kanımca idari yargıdaki hakimler vergi mevzuatına be uygulamaya çok hakim değiller.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir