Zaman Aşımını Durdurmak Bakımından Takdir Komisyonuna Sevk Konusunda Danıştay’ın Güncel Görüşü Nedir?

Türkiye’de her vergi mükellefi sırası ile incelense, bir mükellef için 50 yılda bir ancak inceleme sırası gelir. Başka açıdan mükellef ve müfettiş sayısına nazaran inceleme oranı yıllık yaklaşık % 2,5’tir. Hal böyle olunca vergi incelemelerinin 5 yıllık tarh zaman aşımının son aylarına denk gelmesine sık rastlanmaktadır.

İncelemesi tamamlanan bir mükellef hakkında incelenen vergilendirme dönemine ait önerilen verginin zaman aşımına uğramaması için, tarh ve tebliğin incelemenin yapıldığı son yıl içinde tamamlanması gerekir. Bu mümkün olmadığı zamanlarda ise ilgili evraklar üzerine “zaman aşımlı” ibaresi dercedilerek takdire sevk işlemi yapılmaktadır. Takdir komisyonu ise inceleme raporundaki verileri dikkate alarak matrah takdirine gitmekte ve ardından tarh ve tebligat işlemleri tamamlanmaktadır.

Bahsedilen şekilde tarh edilen vergilere ait ihbarnamelerin tebliği üzerine açılan davalarda öteden beri vergi mahkemeleri vergi ve cezaları iptal etmekteydi. Ancak Danıştay’ın diğer müstekar hale gelen kararlarında olduğu gibi bu tür uyuşmalıklarda da içhatların mükellef aleyhine değiştiği gözlenmektedir.

Yazının konusu bağlamında, Danıştay 4. Dairesi, 23.10.2017 Gün, E: 2023/2485, K: 2017/7045 sayılı kararında, tarh zaman aşımının dolmasına son günler kala matrah takdiri için komisyona sevk yapılmasının zaman aşımını durduracağını vurgulamıştır. [*] Ancak, birkaç ay daha eski tarihli, Danıştay Vergi Dava Daireleri’nin 05.07.2017 gün, E: 2017/288, K: 2017/329 sayılı kararı ile, böyle bir sevkin zaman aşımını durdurmayacağı kanaatine varılmıştır. Yakın tarihli daire kararı mı, yoksa eski tarihli kurul kararının mı hukuki güvenliği sağlamak bakımından daha etkili olduğunu kestirmek güç. Önümüzdeki günlerde 4. Daire’nin etkisi ile kurul kararı değişebilir ya da içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilebilir.

Sonuç olarak, vergi yargısında güncel içtihatların titizlikle takip edilmesinin, vergilendirmenin ardından hak kaybı yaşamamak için atılması gereken adımların daha sağlam ve hedef odaklı olmasını sağladığı tartışmasızdır.

* https://vergiyargilamahukuku.com/2019/08/31/tarh-zaman-asiminin-dolmasina-son-gunler-kala-matrah-takdiri-icin-komisyona-sevk-yapilmasinin-zaman-asimini-durduracagi-boyle-bir-durumda-mahkemece-incelenmesi-gereken-asil-konunun-takdir-nedenlerini/

Bir önceki yazımız olan Mükelleflerin Ticari Faaliyetlerinin Gerektirdiği İşlemlerle Kısmen Veya Tamamen Kendisinin Uğraştığı, Veya İşin Sevk Ve İdaresini Kendisinin Yaptığı, Ve Bu İşleri İcra Ederken Sigortalı İşçi Çalıştırdığı İki Ayrı İş Yeri Bulunmasının, Kendi İşinde Bilfiil Çalışma Şartını Bozmayacağı, Dolayısıyla Bu Durumun Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarına Aykırılık Teşkil Etmeyeceği Yönünde Danıştay VDDK Kararı. başlıklı makalemizde basit usul danıştay kararı, danıştay güncel içtihatlar ve güncel vergi danıştay kararı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir