Bir VDDK Kararı: İade Davası Örneği

Vergi yargı yerinde görülen davalar çoğunlukla, vergi idaresince tesis edilen işlemlere karşı açılan iptal davalarından oluşmaktadır. Ancak bunun yanında, idari tazminat davaları olarak da bilinen tam yargı davaları, vergisel işlemlerden doğmak koşuluyla vergi mahkemesinde bir miktar paranın ödenmesi istemi şeklinde görülmektedir. Pek bilinmese de, iade istemli vergi davaları da tam yargı davaları arasında değerlendirilir. Aşağıdaki karar, iade istemli bir tam yargı davası çeşidi olarak gösterilebilir. Ödenen verginin iadesi istemiyle genel dava açma süresi içinde açılan bu davada herhangi bir ihtirazi kayıt şartı aranmaz. Bununla birlikte mükelleflerin beyannameler için öngörülen ihtirazi kaydı, beyanname konusu olmayan tahakkuku tahsilata bağlı vergiler için de koyma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu işlem ödeme yaparken yazılı beyan sunma veya tahsilat alındısına çekince koymak şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak böyle bir eylem, vergi yargısı açısından neticeye etki etmeyen ihtiyari bir çabadır. Aşağıdaki karardaki uyuşmazlık, vergi tahsilatından itibaren 30 gün içinde ihtirazi kayıt olmaksızın açılan bir iade davasına örnek gösterilebilir. İtirazın mahiyeti mevzuda hata olsa da, dava, düzeltme ve şikayet başvurularının ardından değil, doğrudan tam yargı davası açma şeklinde ikame edilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Adli Yargı Yerine Açılan Ve Görevsizlik Nedeniyle Reddedilen Vergi Davasının, Verilen Görevsizlik Kararının Adli Yargı İstinaf Ya Da Temyiz Merci Tarafından Kesinleştirilmesinden Sonra, 30 Gün İçinde Vergi Mahkemesine Açılabileceği Yönünde Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı. başlıklı makalemizde danıştay vergi dava daireleri ve danıştay vergi davası açma süresi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir