Gümrük Vergilerine İlişkin Tahakkuk Zaman Aşımını Uzatan Ceza Davası Açılma Koşulunun, Vergiye Ait Üç Yıllık Zaman Aşımı Süresi İçerisinde Gerçekleşmesi Gerekmediği, Bu Süreden Sonra Açılan Ceza Davasının da Zaman Aşımını Uzatacağı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Bir önceki yazımız olan Transit Halindeki Eşyanın Beklenmeyen Haller Veya Mücbir Sebeplerle Telef Veya Kaybının Kanıtlanması Halinde Gümrük Vergilerinin Alınmayacağı, Eşyanın Aktarma İşleminin Davacı Tarafından Yapıldığı Hususunda Herhangi Bir Tereddüt Bulunmaması Durumunda Aktarması Yapılan Eşyanın Hangi Aşamada Eksildiğinin Ve Bu Eksilme Nedeninin Kanıtlama Gücü Olan Belgeler Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği, Diğer Taraftan Davada Sonuca Varırken Tahakkukun Dayanağı Ve Olayın Oluş Şekli İle Davacının Fiili Arasında Nedensellik İlişkisinin De Dikkate Alınması Gerektiği Yolunda Danıştay 7. Daire'si Kararı. başlıklı makalemizde gümrük avukatı, gümrük vergisi avukatı ve gümrük vergisi danıştay kararı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir