Tebliğ Alındısında Muhatabın; Ad ve Soyadının Olmamasının Tebligatı Geçersiz Kılmayacağı, İmzasının İse Başka İmzalarına Benzemese Dahi Aksi İspat Edilinceye Kadar Kendisine Ait Olduğunun Kabulü Gerektiği Yolunda Danıştay Üçüncü Dairesi Kararı.

Bir önceki yazımız olan Defter ve Belgeleri Usulüne Uygun Şekilde Yazıyla Ve Yasada Öngörülen Süre Verilerek Kendisinden İstenmeyen Mükellefin Defterlerine, Muhasebecisi Hakkında Başlatılan Vergi İncelemesi Sırasında Ve Muhasebecisinin İş Yerinde, Sulh Yargıcından Alınmış Bir Arama Kararı Bulunmaksızın Hukuk Dışı Yollarla El Konulması ve Mükellefin İmzasını Taşıyan Bir Tutanak Da Düzenlenmemiş Olması Karşısında, Vergi İncelemesine İlişkin Kurallara Aykırı Olarak Gerçekleştirilen Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Düzenlenen Vergi İnceleme Raporu Uyarınca Mükellef Hakkında Yapılan Tarhiyatın Hukuka Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği Yönünde Danıştay VDDK Kararı. başlıklı makalemizde danıştay defter ve belge kdv kararı, danıştay güncel içtihatlar ve danıştay vergi dava daireleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir