2577 Sayılı Kanunun 46. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) Bendinde Belirlenen Miktarı Aşmayan Davalar İle Konusu Belli Bir Miktar Parayı İçermeyen (Özel Esaslara Alınma, Mükellefiyetin Tesisi, Kazancın Tespiti Usulünde Değişiklik Yapılması Kararları Gibi) İdari İşlemlere Karşı Açılan İptal Davaları Hakkında Vergi Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Yapılan İstinaf Başvurusu Üzerine Bölge İdare Mahkemelerince Verilen Kararların Kesin Olduğu, Dolayısıyla Bu Kararların Temyiz İstemine Konu Edilemeyeceği Yolunda Danıştay Dördüncü Dairesi Kararı.

Bir önceki yazımız olan Özel Esaslara Alınma İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada Vergi Mahkemesince Verilen Karara Karşı Başvurulan İstinaf İncelemesi Neticesinde Bölge İdare Mahkemesince Verilen Karar Kesin Olup Danıştay'da Temyiz İncelemesi Yapılamayacağı Yolunda Üçüncü Daire Kararı. (Kararın temel gerekçesi konusu para olmayan işlemler için bir VDDK yorumu ile temyiz yolunun kapatılmasıdır.) başlıklı makalemizde özel esaslar danıştay kararı, özel esaslara alınacağına dair yazı ve özel esaslardan genel esaslara dava hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir