Ödenmemiş Vergi Borcu Bulunan Bir Şirketin, Haczedilebilecek Mal Varlığının Satılamaması Ya Da Satılsa Dahi Borçları Karşılayamayacağının Anlaşılması Halinde, Borçların Cebren Tahsili İçin Kamu Alacaklarının Doğduğu Dönemde Kanuni Temsilcisi Olan Şahıs Adına Ödeme Emri Düzenlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Yönünde Danıştay VDDK Kararı.

Bir önceki yazımız olan Asıl Borçlu Şirketle Ortaklık İlişkisinin Bitmesinden Sonra, Şirket Tarafından 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Borcunun Yapılandırılıp Ödenmemesi Üzerine, Takip Edilen Vergi Borçları Davacının Ortak Olduğu Döneme İlişkin Olsa Dahi, Ortaya Yeni Bir Hukuki Durum Çıkarak Borç Nev'i Değiştirdiğinden, Davacının Yapılandırılıp Ödenmeyen Bu Borçtan Sorumlu Tutulamayacağı Yönünde Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı. başlıklı makalemizde danıştay dokuzuncu daire kararı, danıştay güncel içtihatlar ve danıştay ödeme emri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir