Vergi Adli ve İdari Cezaları İçin Geçerli Olan İlkeler Ve Örnekler

“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” Örneğin belgesiz alış tespiti yoksa sahte fatura kullanıldığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemez.

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” Örneğin hakkında mahkeme kararı olmadan mükellef veya meslek mensubu ilgili odalara şikayet edilerek lekelenemez.

“Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” Örneğin Yönetmelik veya Genel Tebliğ ile vergi cezası ihdas edilemez.

“Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” Örneğin defter belge gizleme ya da sahte fatura kullanma ya da düzenleme isnatlarında eş, kardeş veya babanın tanık olması için baskı yapılamaz ve işletme kayıtlarının ibrazı bunlardan aranamaz.

“Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.” Örneğin aramalı inceleme olaylarında sulh yargıcı kararı olmadan el konulan evraklara dayalı hüküm tesis edilemez ya da usulsüz yapılan teknik takip veya dinleme kayıtları yargılamada delil olarak kabul edilemez.

“Ceza sorumluluğu şahsidir.” Örneğin mükellef vergi sorumlusunun, kanuni temsilci ise yükümlünün idari veya adli suçlarına dair cezalandırılamaz.

“Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”Örneğin borçların ödenmemesi nedeniyle kimse hapsedilemez. Yalnız mal beyanında bulunma ya da taahhüt ihlali gibi yaptırıma bağlanmış fiiller bu kuralın istisnasıdır.

Bir önceki yazımız olan Bir Mali Müşavirin Sahte Fatura Düzenleme Suçuna İştirakinin (!) Hukuki Hikayesi başlıklı makalemizde mali müşavir iştirak, mali müşavir sahte fatura ve mali müşavir sorumluluk hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir