Vergi Davası Açma Süresi ile Mali ve Adli Tatil İlişkisi

Mali Tatil Kuralları:

Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili vergi mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklar dışındaki vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.

Adli Tatil Kuralı:

Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

2577 sayılı Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Yukarıdaki düzenlemelere göre mali tatil bu yıl 02.07.2019’da başlamakta ve 20.07.2019’da sona ermektedir. Adli tatil ise 20.07.2019’da başlamakta 31.08.2019’da sona ermektedir.

10.06.2019 da tebliğ edilmiş bir KDV ihbarnamesine karşı dava açma süresini inceleyelim. Normalde 30 günlük dava açma süresi 10.07.2019’da dolmaktadır. Ancak dava açma süresinin 2 Temmuz ila 20 Temmuz arasındaki 9 günlük kısmı işlemeyecektir. Duran 9 gün ise 20 Temmuz’dan itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla davanın en son 29 Temmuz’da açılması gerekir diye düşünülebilir. Ancak bu tarih adli tatile denk geldiğinden dava açma süresinin son günü 7 Eylül olarak belirlenir.

Bir önceki yazımız olan Resen Tarh Edilen Geçici Vergi İhbarnamelerindeki Kamu Alacaklarına Karşı Nasıl Dava Açılır? başlıklı makalemizde geçici vergi davası, geçici vergi ihbanamesi ve örnek vergi dava dilekçesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir