Resen Tarh Edilen Geçici Vergi İhbarnamelerindeki Kamu Alacaklarına Karşı Nasıl Dava Açılır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun mük. 120. maddesine göre, “Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir. ” Bu nedenle geçici vergi tahakkuk ettirilmediğinden yapılan tarhiyat, vergi aslı yönüyle davacının menfaatini olumsuz etkilemez. Ancak vergi idareleri bu madde uyarınca gecikme faizi ve ceza hesaplamak için ihbarnamelerde geçici vergi tarhiyatlarına da yer vermektedirler. Bu tarhiyatı gören davacılar ise geçici vergiye karşı dava açmakta, mahkemece ise, geçici vergi tarhiyatları hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılarak davacılar haksız vekalet ücretleri ile muhatap olmaktadırlar. Bununla birlikte bazı vergi mahkemelerince tahakkuk ettirilmeyecek olan geçici vergiler iptal edilmektedir.

2017/ 1-3 dönemine ait örnek vergi ziyaı cezalı geçici vergi ihbarnamesi

Bu yazıda geçici vergi ihbarnamesi üzerine açılacak bir davada vekalet ücreti ödeme riskini bertaraf etmek için dava dilekçesinin nasıl kaleme alınması gerektiğine ilişkin bir örnek layiha paylaşacağım. Aşağıdaki dilekçede 2017/1-12 dönemine ait vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ihbarnamesi ile 2017/1-3 ve 2017/4-6 dönemlerine ait vergi ziyaı cezalı geçici vergi ihbarnameleri dava konusu edilmiştir.

ANTALYA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI: Ali Yıldırım TC Kimlik No: 12345678910

ADRES: Çiçek Mah. 12. Sk. No:1/1Alanya Antalya

VEKİLİ: Av. Yağız Çetintürk

ADRES: Kale Mah. 22036 nolu Sk. No: 8 Şehitkamil Gaziantep

DAVALI: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Soğuksu Mahallesi, Kazım Karabekir Cd., 07030 Muratpaşa/Antalya

DAVANIN KONUSU:

21.05.2019 tarih ve 2019052113K8H0000006 sayılı ihbarnameye konu 2017/1-12 dönemine ait 6.731,27 TL tutarındaki gelir vergisi ile 30.290,72 TL tutarındaki vergi ziyaı cezası

21.05.2019 tarih ve 2019052113K8H0000007 sayılı ihbarnameye konu 2017/1-3 dönemine ait 6.758,25 TL tutarındaki vergi ziyaı cezası (mahsup dönemi geçen geçici vergi aslı dava konusu edilmemiştir.)

21.05.2019 tarih ve 2019052113K8H0000008 sayılı ihbarnameye konu 2017/4-6 dönemine ait 7.463,70 TL tutarındaki vergi ziyaı cezası (mahsup dönemi geçen geçici vergi aslı dava konusu edilmemiştir.)

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: 04.06.2019

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT:

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle, yukarıda ayrıntısı verilen vergi tarhiyatı ile vergi ziyaı cezalarının iptaline ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini arz ederim.

…/06/2019

Davacı Vekili

Bir önceki yazımız olan Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Ortaktan Tahsil Edilebilmesi İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmeyeceğine Yönelik İBK başlıklı makalemizde danıştay güncel içtihatlar, danıştay limited şirket müdür ve danıştay limited şirket ortak hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir