İnternet Reklam Vergisi Kesintisine Nasıl Dava Açabilirim?

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca internet ortamında reklam hizmeti verenlere ve bu hizmetin verilmesine aracılık edenlere, bu hizmetlerine karşılık elde ettikleri kazanç üzerinden tevkifat yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin ayrıntılarını daha önce bir makalemde yazmıştım. Dileyenler linki tıklayarak okuyabilirler: https://vergiyargilamahukuku.com/2018/12/21/internet-ortaminda-verilen-reklam-hizmetlerinin-vergilendirilmesi-eski-ve-yeni-duzenleme-acisindan/

Şimdi ise bu düzenleme uyarınca banka hesabından kesinti yapılan şahısların (şirketler değil) nasıl dava açması gerektiğine değinelim. Şahışlara yapılan ödemelerde kesinti oranı %15 olarak belirlenmiştir. Bu kesinti yaygın olarak yurt dışından yapılan ödemenin hizmetin sunulmasına aracılık eden fenomen, webmaster, girişimci vs. kişinin banka hesabına aktarıldığında banka şubesi tarafından yapılacaktır.

Bu bireysel vergileme işlemine karşı yapılacak itirazların etkin bir şekilde incelenmesi ancak dava yolu ile mümkündür. Banka veya vergi dairesine (üstelik bu vergilemedeki gibi spesifik bir daire ise) yapılacak itirazlardan olumlu sonuç alınma ihtimalinin bulunmadığını söyleyebilirim. Bu nedenle yapılması gereken, üzerinden kesintinin yapıldığı ödemenin hesabınıza yatırıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açmaktır. Ancak banka tarafından size herhangi bir bildirim yapılmamış ise süre kesintili ödemeyi öğrendiğiniz günden itibaren başlayacaktır. Davanın İstanbul Vergi Mahkemesi’nde açılmasının nedeni bankanızın sizin verginizi beyan ettiği muhtasar beyannameyi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na vermesinden kaynaklanmaktadır.

Örnek dava dilekçesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI:  Caner Işıtmak TC Kimlik No: 11111111111

ADRES: Nehir mah. Çiçek sok No:4 Florya İstanbul

DAVALI: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Büyükdere Cd.No:116 Esentepe-Şişli İSTANBUL 34394

DAVA KONUSU: 20.02.2019 tarihinde tarafıma yapılan 100.000 TL ödemenin 15.000 TL’sinin gelir vergisi olarak tevkif edilmesine ilişkin işlem.

DAVA KONUSU TEVKİFAT (KESİNTİLİ ÖDEME) TARİHİ: 20.02.2019

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT :

İnternette sosyal medya paylaşımlarım üzerinden Google tarafından verilen reklam hizmetine aracılık etmekteyim. Bundan dolayı Google tarafından Türkiyede’ki X Banka Şubesi’ndeki TR………………………………. iban numaralı hesabıma ödeme yapılmaktadır. Ancak 20.02.2019 tarihinde Banka tarafından, 100.000 TL tutarındaki ödemenin 15.000 TL’sinin gelir vergisi kesintisine tabi tutulduğunu öğrendim.  Ancak yapılan kesinti aşağıda belirteceğim sebeplerle hukuka uygun değildir.

(Buraya hukuki sebepler (yasa maddesi, uluslararası mevzuattan alıntı, mahkeme içtihatları vs.) yazılacak.)

(Buraya maddi sebepler (kişisel vergilemeye etkileyen durumlar, vergilendirme hataları, işlemdeki usulsüzlükler vs.) yazılacak.)

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle dava konusu tevkifat işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. 26/02/2019

Caner Işıtmak

imza

Ekler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi, dava konusu işleme ait banka belgesi ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Özel Esaslardan Çıkmanın En Kolay Yolu başlıklı makalemizde hakim mehmet alçay, kod listesi ve kod listesinden nasıl çıkılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir