Özel Esaslardan Çıkmanın En Kolay Yolu

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ne göre, haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan bir kısım mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir. Özel esaslara alınmanın ayrıntıları bahsedilen tebliğde anlatılmış olup bununla birlikte böyle bir tasnif yapılmasına izin veren herhangi bir yasal norm bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemelerce özel esaslara (KOD)’a alınan mükellefler hakkında açılan iptal davalarında lehlerine karar verilmektedir. Bu yazımda özel esaslardan çıkmanın en kolay yoluna dair dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağına ilişkin bilgiler vereceğim.

Özel esaslardan çıkılmasına yönelik açılacak davaların konusu üç şekilde ortaya çıkmaktadır.

1- Özel esaslara alınma gerçekleşmiş ve bu husus davacıya tebliğ edilmiştir.

2-Özel esaslara alınma işlemi tebliğ edilmemiş ama mükellef tarafından bir şekilde öğrenilmiştir.

3-Özel esaslara alınma tebliğ edilmiş ya da öğrenilmiş olmakla birlikte dava açma ihmal edilerek üzerinden uzun bir zaman geçmiştir.

Birinci durumda tebliğ edilen özel esaslara alınma işleminin iptali istemiyle davacı tarafından tebliğden itibaren 30 gün içerisinde dava açılabilir. İkinci durumda ise özel esaslara alınma işlemi tebliğ edilmemiş ancak davacı tarafından bir şekilde öğrenilmişse öğrenme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde özel esaslara alınma işleminin iptali istemiyle dava açılabilir. Üçüncü durumda ise bazı mahkemelerce doğrudan özel esaslara alınma işleminin iptali istemiyle açılacak bir davada süre aşımı nedeniyle ret kararı verilebilir. Bu riski bertaraf etmek için öncelikle vergi idaresine genel esaslara alınmak (özel esaslardan çıkarılmak) istemli bir dilekçe verilmeli, istemin reddi halinde ret işleminin tebliğinden veya 60 gün içerisinde başvuruya cevap verilmemesi halinde bu sürenin dolmasından itibaren 30 gün içerisinde yerine göre ret işleminin ya da zımni ret işleminin iptali istemiyle dava açılmalıdır. Bu üç durumda da açılacak davada mutlaka yürütmenin durdurulması istemine yer verilmelidir.

ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

-yürütmenin durdurulması istemlidir-

DAVACI: Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara

KANUNU TEMSİLCİSİ: Şirket Müdürü Metin Sağlam TC Kimlik No:15263747255

ADRES: Ada mah. Nur sok No:7 D:7 Çankaya Ankara

DAVALI: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Kızılırmak Mahallesi, 06510 Çankaya/Ankara

DAVANIN KONUSU: Özel esaslara alınma işleminin (yukarıdaki üçüncü duruma giren halde ise: Genel esaslara alınma (özel esaslardan çıkarılma) istemli başvurunun reddine ilişkin tarih ve sayılı işlemin ya da başvuruya cevap verilmemişse dolayısıyla zımni ret varsa, özel esaslardan çıkarılma isteminin zımnen reddine dair işlemin iptali istemidir. )

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: 17.05.2019 (yerine göre tebliğ, öğrenme ya da zımni ret tarihi)

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT :

(Üçüncü duruma giren bir dava açılacaksa başvuru tarihi ve ret tarihinden bahsedilerek olay kısaca anlatılmalı.)

Yasal mevzuatta mükelleflerin özel esaslara alınarak tasnif edilebileceğine dair herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle genel tebliğ düzenlemesi uyarınca tesis edilen özel esaslara alınma işlemi hukuka uygun değildir.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin öncelikle yürütmesinin durdurularak iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. 20/05/2019

Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. adına Kanuni Temsilci

Metin Sağlam

imza

Ekler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
  3. Dilekçeyi imzalayan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan KDV Uygulama Genel Tebliği'ndeki Hatalar: (1) İnşaat Karşılığı Arsa Örneği başlıklı makalemizde hakim mehmet alçay, inşaat karşılığı arsa ve kat karşılığı arsa hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir