Genel

Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

2577 Madde 10-

1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

Bu maddenin kapsamını; vergi salınması veya ceza kesilmesi gibi vergi mahkemesinde doğrudan dava edilebilen işlemler dışında, vergi mahkemesinden dava açma yoluyla istenemeyecek ancak vergi idaresinden istenip de reddi halinde vergi davasına konu edilebilecek işlemler oluşturduğunu söyleyebiliriz. Örneğin kazancı basit usule göre tespit edilen bir mükellefin gerçek usule geçme isteği, araç alım satımı ile uğraşan bir kişinin hakkında gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi isteği veya Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergiden istisna edilmiş işlemleri yapan birinin vergi dairesine başvuruda bulunarak, belirteceği işlem türleri için vergiye tabi tutulmasını talep etmesi gibi işlemler bu kapsamda sayılabilir. İstek reddedildiği zaman vergi mahkemesinde başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenebilir. 60 gün içerisinde bir cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır (zımni ret) ve ret işleminin iptali istemiyle dava açılabilir. Bununla birlikte 60 gün içerisinde verilen cevap “değerlendiriyoruz, üst makama sorduk bekliyoruz, henüz ilgili birime aktarılmadı” tarzında kesin olmayan bir cevap ise, ilgili bu cevabı ret olarak değerlendirip vergi mahkemesinde dava konusu edebilir.

*Ne ki başvurucu başvurudan itibaren 6 ayı geçmemek koşuluyla idarenin kesin cevabını da bekleyebilir. 6 ay boyunca hak düşürücü dava açma süresi işlememektedir. Başvuruyu takiben 60 gün dolmasına rağmen zımni ret işlemine karşı 30 gün içerisinde dava açılmaması (2018 yılındaki bir Danıştay VDDK kararına göre zımni ret işleminde dava açma süresi belirtilmediğinden 30 gün kuralı aranamaz) veya 30 günden sonra dava açılıp da davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi halinde, idarece 6 aylık bekleme süresi içerisinde başvuruya cevap verilirse cevabın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde dava açılabilir. 2. fıkranın son cümlesinde geçen 60 gün içinde dava açılabilme kuralının, vergi mahkemesinde genel dava açma süresi 30 gün olduğundan denetimi idare mahkemesinin görev alanına giren idari işlemlere karşı genel dava açma süresine ilişkin olduğunu düşünüyorum.

Tavsiyem uyuşmazlığın yukarıda yer verdiğim bir önceki *paragraf kapsamına girmeden önce dava edilmesidir. Çünkü bahsettiğim paragrafta yaptığım açıklama konusunda konsensüs bulunmamaktadır. Yukarıdaki son paragraftaki açıklama kendi düşüncemdir.

Öte yandan bu tür davaların tamamı için dava açmakla idari işlemin icrası durmadığından yürütmenin durdurulmasını istemek yerinde bir uygulamadır.

Son olarak haciz/bloke/takyidat şerhi, özel esaslarda bulunma, mükellefiyet gibi sürekli etkili işlemlerde başvuru olmaksızın da dava açmanın olanaklı olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Ancak yazılı olarak bildirilmiş ve dava açma süresi kaçırılmış işlemlerde bu madde kapsamında başvuru yaparak dava açma yoluna başvurmanın usul riskini bertaraf etmek için daha iyi bir seçenek olduğu söylenebilir. Bunun yanında ihbarname, ödeme emri, arsa ve araziye takdir komisyonu kararı gibi spesifik işlemlere karşı süresinde açılmayan dava için bu madde uyarınca başvuru yapılarak muhakeme hakkı canlandırılamaz. Yalnız hata halindeki düzeltme şikayet kapsamındaki başvurular müstesna.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s