Vergi Hukukunda “Özel Kanun Düzenlemesine Göre Özel Kural” Uygulamasına Bir Örnek

Tüm hukuk dalları için geçerli olan bir ilke vardır: Özel genele, daha özel ise özele üstündür. Vergi hukukunda ise benzer örneklere rastlamak mümkündür. Aşağıda bu konuda önce özel kanuna, daha sonra ise özel kurala yer verilmiştir. Bu örnekte daha özel olan kural, özel kanun düzenlemesinden öncelikli olarak uygulanır.

(ÖZEL KANUN) 1606 sayılı Kanun Madde 1-

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır. (Ek cümle: 16/6/2009-5904/29 md.) Bu muafiyetlerin, Türkiye Kızılay Derneğinin 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kanuna göre yürüttüğü faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.(3)

(ÖZEL KURAL) 4760 sayılı Kanun Madde 10-

1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

SONUÇ: Özel kanuna göre daha özel bir kural bulunduğundan, Türkiye Kızılay Derneği ÖTV (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları arasından yurt içinde satın aldığı veya ithal ettiği bir motorlu araç için özel tüketim vergisini yüklenip ödemek zorundadır.

NOT: ÖTV (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için motorlu araç ticareti yapanlar verginin mükellefi olsa da, engelli istisnasında olduğu gibi, istisna ve muafiyetin vergiyi yüklenen taraf açısından değerlendirilmesi isabetlidir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat - (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi başlıklı makalemizde akaryakıt özel tüketim vergisi, gümrük avukatı ve hakim mehmet alçay hakkında bilgiler verilmektedir.

“Vergi Hukukunda “Özel Kanun Düzenlemesine Göre Özel Kural” Uygulamasına Bir Örnek” hakkında 2 yorum

  1. Mehmet Bey Merhabalar,
    İlginç konuları ele alıyorsunuz. Teşekkürler. Ancak bir konuda, affınıza sığınarak öneride bulunmak isterim. Yazılarınızda mevzvuat ile size ait değerlendirmelerin birbirinden ayırt edilmesi okuyucu için biraz güç oluyor. Bu kapsamda, kısa bir giriş bölümü ile işlenen konuya okuyucuya hazırlasanız, sonrasında ilgili mevzuat ve değerlendirmeye belirgin bir şekilde yer verseniz, internet alemi açısından, zaten ilgi çekici olan konular, daha da ilgi çekici hale gelebilir.
    Selam ve saygılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir