Belgesiz Akaryakıt Bulundurma Durumunda Ötv Tarhiyat – (I) Sayılı Liste İhtilafı Çeşidi

Vergi incelemesi sırasında fiili veya kaydi envanter işlemi sonucu belgesiz akaryakıt bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz akaryakıt bulunduran mükellefe bulguya konu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca envanter yapılmaması halinde ya da harici tespitlere dayanarak bu şekilde işlem yapılaması olanaklı değildir. Çünkü envanter bir vergi incelemesi aracıdır. Ve bu araç ancak incelemeye yetkili olanlarca kullanılabilir. Envanter işlemi için kanunda, incelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına teşmil edilebileceği şekilde açıklanarak, gerek fiili gerek kaydi envanterin incelemeye yetkili olanlarca kullanılabilecek bir denetim vasıtası olduğu ortaya konulmuştur.

Bunun yanında akaryakıt bulunduran kişinin herhangi vergi mükellefi olmaması halinde veya mükellefe süre tanınmadan ya da inceleme yapılmaksızın takdir komisyonuna sevk suretiyle işlem yapılması da mümkün değildir. Bu nedenle belgesiz akaryakıt bulundurulduğunun tespiti halinde genel hükümlere göre işlem yapılamaz. Burada bahsedilen mükellef ÖTV mükellefi olabileceği herhangi bir vergi mükellefi de olabilir.

Belgesiz akaryakıt bulundurduğu tespit edilen mükellefe verilen 10 günlük süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Daha önceki açıklamada da yer verildiği üzere bahsedilen mükellef ÖTV mükellefi olmayıp herhangi bir vergi mükellefidir. Çünkü akaryakıt işlemlerinde teslim eden ithalatçı veya rafineri ÖTV mükellefi olduğundan alıcı için bu anlamda daraltıcı bir yorum yapılması sistematik yorum kurallarına uygun değildir.

Bu çerçevede işlem yapılarak kendisine vergi-ceza ihbarnamesi gelen mükellefin ise ödemek zorunda olduğu ÖTV için teslimi gerçekleştiren mükellefe rücu edebileceği tabidir. Ancak bu rücu ödediği vergi ziyaı cezalarını kapsayamaz. Çünkü belgesiz mal almakta kusuru bulunmaktadır. Bunun yanında mükellefçe ödenen ceza duruma göre mükerrerlik oluşturuyor ise iade edilebilir

Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz. Bu nedenle kendisine alış belgelerini teslim etmesi için süre verilen mükellefe belgesiz akaryakıtı kimden aldığını açıklaması hakkının tanınması, hatta mükellefin işaret ettiği teslimi gerçekleştiren ÖTV mükellefi veya aracı hakkında daha önce tarhiyat yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi gerekir. Hatta mümkünse belgesiz mal bulunduran mükellef hakkındaki işlemler dondurulup öncelikle ithalatçı ya da imalatçı olan ÖTV mükellefi ya da aracı hakkında işlemler başlatılarak bunun sonucuna göre belgesiz mal bulunduran mükellef hakkında işlem yapılmalıdır. Çünkü verginin ziyaa uğramasına asli manada sebep olan aslında belgesiz akaryakıt bulunduran değil kayıt dışı teslim yapan rafineri (imalatçı) ya da ithalatçıdır.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Vergi Davası Açarken Dilekçemde Hangi Konulara Yer Vermem Gerekir? başlıklı makalemizde gümrük avukatı, gümrük vergisi avukatı ve hakim mehmet alçay hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir