Vergi Mevzuatındaki Çelişkilere ve Hukuki Belirsizliğe Bir Örnek

key-2091883_1280

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 9 –

(2) Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. …

(3) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir.

VERGİ USUL KANUNU

Madde 371 –

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez. …

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.

Madde 359 –

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

BU KURALLARA GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA ZAMANI TUTANAĞIN MÜKELLEFÇE İMZALANMASI ANI İSE, PİŞMANLIK İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCEKİ BİLDİRİMLER İÇİN GEÇERLİ İSE, KAÇAKÇILIK SUÇLARI PİŞMANLIK ŞARTLARINA UYGUN BİLDİRİMLERİMDE OLUŞMAZ YA DA UYGULANMAZ İSE;

DEFTER VE BELGE İSTEME YAZISININ TEBLİĞİNDEN SONRA İNCELEME TUTANAĞI İMZALANMADAN EVVEL (İNCELEME HENÜZ BAŞLAMADIĞINDAN) ” MÜKELLEFİN BEN SAHTE FATURA KULLANDIM PİŞMANIM DEMESİ” HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMAYI GEREKTİRMEDİĞİ GİBİ VERGİ ZİYAI CEZASI DAHİ KESİLEMEZ. ANCAK UYGULAMADA İDARİ YÖNDEN BUNA UYGUN OLARAK VZC KESİLMEZKEN, ADLİ YÖNDEN MAHKUMİYET VERİLİYOR. BU BİR ÇELİŞKİDİR.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Gizlenmiş Belge ve Kayıp Belge başlıklı makalemizde defter ve belge ibraz etmeme, hakim mehmet alçay ve vergi avukatı hakkında bilgiler verilmektedir.

“Vergi Mevzuatındaki Çelişkilere ve Hukuki Belirsizliğe Bir Örnek” hakkında 2 yorum

  1. Mehmet bey,
    Yazınızla ilgili yorumumu paylaşmak isterim. 371’nci maddede yapılan düzenleme sadece vergi ziyaı cezası ile ilgilidir. Vergi kanunlarına muhalefetten iki türlü ceza söz konusudur. Bunlardan birincisi vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları diğeri ise fiilin niteliğine göre failin cezalandırıldığı vergi suçlarıdır. Vergi suçları her ne kadar vergi usul kanununda düzenlense de cezaya hükmedilmesi türk ceza kanunu hükümlerine göre suçun unsurları açısından değerlendirilir. 371, 344 maddelerinde yer alan ceza sadece mali ceza niteliğindeki vergi ziyaıdır. Dolayısıyla 359 da 371 e atıf yapılarak kastedilen cezayı sadece vergi ziyaını uygulamamak olarak almak gerekir. Aksi halde türk ceza kanunu alanına yani suçun unsurlarının gerçekleşmesine göre fiilin suç oluşturup oluşturmadığı alanına müdahale söz konusu olur.
    İyi günler diliyorum…

    1. Merhaba Adem Bey yorumunuz için teşekkür ederim yalnız buna katılmıyorum. Çünkü 359 madde verilecek cezanın hadlerini dahi belirlemişken ceza kanununun yalnız genel hükümleri açısından söyledikleriniz mümkün diye düşünüyorum. 359. madde pişmanlıktan yararlananlar için adli cezayı kapsayacak şekilde bir kural içermektedir. İyi akşamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir