İhtirazi Kayıtla Verdiğim Beyanname Üzerine Nasıl Dava Açabilirim?

Kural olarak, mükellefler beyan ettikleri matrahlar üzerinden yapılan tarhiyatların iptali istemiyle dava açamazlar. Ancak bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki beyannamede ya da beyanname ile birlikte ihtirazi kayıt sunulması, bir diğeri ise beyan konusu vergilendirme ile ilgili bir vergi hatasının bulunmasıdır. Vergi hatası karşısında dava açılmasının prosedürü ihtirazi kayıt konulması durumunda açılması gereken davadan farklı olduğundan bu usule başka bir yazıda yer vereceğim.

İhtirazi kayıt kısaca çekince demektedir. Yani bir taahhütname ya da mukavelename hakkında sizi bağlayacak yönü itibariyle tam mutmain olmadığınız anlamına gelen bir hukuki terim. Vergileme uygulamasında ise size beyan ettiğiniz bir vergiye karşı dava açma imkanı veren bir müessesedir.

İhtirazi kayıtla ilgili gerek Vergi Usul Kanunu’nda gerek 2577 Sayılı Kanun’da doğrudan bir madde bulunmamaktadır. Ancak bir kaç yerde ihtirazi kaydın sonuçlarıyla ilgili düzenlenmelere yer verilmiştir. Bunlardan önemli olanı ihtirazi kayıtla ibraz edilen bir beyanname üzerine tarh edilen vergilere karşı yürütmenin durdurulmasının istenebilmesidir. Bu kural tarh edilen vergilere karşı açılan davalarda tahsil işlemlerinin kendiliğinden duracağının istisnasıdır.

Bu kısa bilgilendirmeden sonra şimdi örneğimize geçelim.

İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 117 14 34 vergi kimlik numaralı, Nezih Petrol ithalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti. unvanlı, Demir mah. Çiçek cad No:4 Arnavutköy İstanbul adresinde akaryakıt işiyle uğraşan uğraşan bir işletmesiniz. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ilanı üzere akaryakıt alımı ihalesi yapılacağını öğrendiniz. Tüm şartları sağlayıp ihaleye katıldınız ve 40.000.000 TL teklifle ihale uhdenizde kaldı. İhale nedeniyle sizden 400.000 TL ihale karar pulu (damga vergisi) istendi. Bu tutarın hatalı hesaplandığını düşünerek ihtirazi kayıtla beyan edip ödediniz. Dava açmak istiyorsunuz ne yapmalısınız?

Tahakkuk işleminden sonraki 30 gün içerisinde aşağıdaki dilekçe ile mahkemeye başvurmanız gerekiyor.

Not: Vergi davalarının koşulları işlemi yapan merciye, işleme ve işleme muhatap olan kişiye göre değişiklik göstermektedir.

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

DAVACI: Nezih Petrol ithalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Demir mah. Çiçek cad No:4 Arnavutköy İstanbul

KANUNU TEMSİLCİSİ: Şirket Müdürü Nezih Arslan TC Kimlik No:25263747255

ADRES: Yeni mah. 122. cad No:46 D:10 Küçükçekmece İstanbul

DAVALI: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL

DAVANIN KONUSU: Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, uhdemizde kalan akaryakıt alımı ihalesi nedeniyle ihtirazi kayıtla beyan ederek fazla ve yersiz ödediğimiz 172.400’ye ait damga vergisi tahakkukunun iptali ile ödenen bu tutarın iadesi istemidir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TAHAKKUK TARİHİ: 02.12.2018

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT:

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ilanı üzere akaryakıt alımı ihalesi yapılacağını öğrenmemiz üzerine tüm şartları sağlayıp ihaleye katıldık. İhale 40.000.000 TL teklifle uhdemizde kaldı. İhale nedeniyle bizden 400.000 TL ihale karar pulu (damga vergisi) istendi. Bu tutarı 02.12.2018 tarihinde İkitelli Vergi Dairesi’ne ihtirazi kayıtla beyan edip ödedik. Ancak aşağıda yer vereceğimiz sebeple damga vergisinin 172.400 TL’lik kısmı hukuka aykırı hesaplanmıştır.

Damga Vergisi Kanunu’nun (1) sayılı tablosunun II/2 bendine göre 2018 yılı için alınması gereken damga vergisi oranı binde 5,69’dur. Oysa ihale bedeli üzerinden binde 10 oranında vergi alınmıştır. Dolayısıyla haksız aranan ve alınan 172.400 TL’nin tarafımıza iade edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM: Dava konusu damga vergisinin 172.400 TL’lik tutarına isabet eden tahakkukunun öncelikle yürütmesinin durdurularak iptaline ve 172.400 TL’nin tarafımıza iadesine karar verilmesini arz ederim. 10/12/2018

Nezih Petrol ithalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti. adına Kanuni Temsilci

Nezih Arslan

imza

(İBAN NO: TR560006100000011857563737)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi, dava konusu ihbarname ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
  3. Dilekçeyi imzalayan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
  4. Dilekçelerde duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? (Mükellefiyetin İptali) başlıklı makalemizde vergi dava dilekçesi, vergi dava dilekçesi mükellefiyetin iptali ve vergi dava dilekçesi nasıl yazılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir