Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? (Tüzel Kişi-Haciz Örneği)

(Tüzel Kişi-Haciz Örneği)*

*Vergi davalarının koşulları; işlemi tesis eden idari makama, idari işleme, muhataba göre değişiklik göstermektedir.

Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 117 14 06 vergi kimlik numaralı, Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. unvanlı, Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara adresinde mobilya ticareti ile uğraşan bir işletmesiniz. 2018 yılında, 2014 takvim yılına ilişkin KDV yönüyle şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapıldı. İnceleme neticesinde salınan cezalı vergileri vadesinde ödemeyi, uzlaşmayı veya dava açmayı ihmal ettiniz. Daha sonra 12.12.2018 tarihinde banka hesaplarınızı kontrol ettiğinizde mevduatınızın bir kısmına vergi dairesince haciz uygulanmak sureti ile kesinti yapıldığını öğrendiniz. Bu hacze karşı dava açmak istiyorsunuz ne yapmalısınız?

Öncelikle haczin iptali istemiyle dava açma süresi haczin öğrenilmesinden itibaren 30 gün olduğundan bu hususu dikkate almalısınız. Bununla birlikte, dava konusu bu aşamada vergi ve cezalar olmayıp haczin kendisidir.

ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI: Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Nehir mah. Çiçek sok No:4 Gölbaşı Ankara

KANUNU TEMSİLCİSİ: Şirket Müdürü Metin Sağlam TC Kimlik No:15263747255

ADRES: Ada mah. Nur sok No:7 D:7 Çankaya Ankara

DAVALI: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

ADRES: Kızılırmak Mahallesi, 06510 Çankaya/Ankara

DAVANIN KONUSU: Banka Hesaplarımıza Uygulanan Haciz İşlemi

DAVA KONUSU İŞLEMİN ÖĞRENİLME TARİHİ: 12.12.2018

AÇIKLAMA ve YASAL MEVZUAT :

6183 sayılı Kanun’un 55/1. fıkrasında: “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olunur.” kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeye göre amme alacağı nedeniyle haciz tatbik edilmeden önce borçluya ödeme emri düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekmektedir. Oysa, dava konusu haciz işleminden önce tarafımıza herhangi bir ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle uyuşmazlık konusu haciz işlemi hukuka uygun değildir.

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle dava konusu haciz işleminin öncelikle yürütmesinin durdurularak iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini arz ederim. 26/12/2018

Sağ-Lam Mobilya Tic. Ltd. Şti. adına Kanuni Temsilci

Metin Sağlam

imza

Ekler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  1. Dava dilekçesi, dava konusu ödeme emri ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)
  2. Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.
  3. Dilekçeyi imzalayan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
  4. Bu dava avukatla açılacaksa, baro pullu vekâletnamenin dilekçeye eklenmiş olması gerekmektedir.
  5. Dilekçelerde yürütmenin durdurulması veya duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.
  6. Veznede harç, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği bedeli ödenmelidir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Vergi Davası Nasıl Açılır? Vergi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır? (Tüzel Kişi-Ödeme Emri Örneği) başlıklı makalemizde hakim mehmet alçay, ödeme emri ve ödeme emrine itiraz hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir