Vergi İşlemine Doğrudan Dava Açmak Mı Yoksa Kaldırılmasını İstemek Mi Daha Doğru?

Madde 11-

1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Bu maddede yer alan düzenlemenin işletilebilmesi için muhatabın ya 10. madde uyarınca yaptığı başvuru sonucu ya da resen hakkında bir idari işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle maddenin konusu hali hazırda tesis edilmiş bulunan idari bir işlemin etkisini ortadan kaldıracak yeni bir işlem yapılması istemidir.

İdari hiyerarşide var ise başvurunun üst makama yapılması dava açma süresinin durması için ön koşuldur. Örneğin, Fatih Vergi Dairesi Müdürlüğü işlemine karşı 11. madde uyarınca yapılacak başvurunun İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir.

11. maddeye göre yapılacak başvurunun fonksiyon görmesi için idari yargılama hukukunun diğer düzenlemelerinin gözetilmesi gerekmektedir. Örneğin, idari davaya konu edilemeyecek vergi inceleme tutanağı düzenlenmesi gibi bir işlemin başvuruya konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, başvurunun dava açma süresi içerisinde yapılmaması sonucu madde hükmünden yararlanılamaz.

Usule uygun yapılan başvuruya rağmen 60 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda istek reddedilmiş sayıldığından, başvuru konusu işlemin tebliği ile başvuru günü arasında geçen süre dava açma süresinden çıkarılmak suretiyle kalan süre içerisinde idari işleme karşı dava açılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, dava konusu işlemin başvurunun reddine ilişkin işlem olmayıp ilk tesis edilen idari işlem olmasıdır.

Son olarak, daha önce maddenin son fıkrasında, bu düzenlemenin genel olarak vergi yargılamasına giren işlemlerde uygulanamayacağı yönünde idi. Daha sonra yapılan değişiklik ile bu kural kaldırıldı. Şu anda vergilemeye dair idari işlemler için de 11. madde uyarınca başvuru yapılmasına herhangi bir engel yoktur. Bununla birlikte Danıştay içtihatlarına göre bazı idari işlemler için 11. maddenin uygulanması, diğer bir deyişle başvurunun süreyi durdurması hala mümkün değildir. Tavsiyem vergi uyuşmazlıkları nedeniyle 11. madde uyarınca başvuru yapılmadan doğrudan idari işlemin dava konusu edilmesi ya da başvurulacaksa idari işleme karşı olan dava açma süresinin durmadığı varsayılarak dava konusu edilmesidir.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nasıl Hesaplanır? başlıklı makalemizde 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu, gümrük avukatı ve vergi dava dilekçesi verme süresi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir