Vergi Davası Açarken Harç veya Posta Ücretini Yatırmazsam ya da Açtıktan Sonra Posta Ücreti Azalırsa Ne Olur?

Madde 6-

4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

5. Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat re’sen genel bütçeden yapılır.

Vergi davalarında peşin yargılama giderleri dava dilekçesinin kabulüne engel değildir. Bununla birlikte eksik harç veya posta avansı ile açılan davada yargılama işlemlerine geçilmez. Bu nedenle mahkemece peşin yargılama masraflarının karşılanması için davacıya tebligat yapılır. Eksiklik giderilmez ise bildirim aynı şekilde tekrarlanarak tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği davacıya ihtar olunur. Yine giderilmez ise, davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek davacıya tebliğ edilir. Bu karara karşı istinaf kanun yolu açıktır.

Yargılama sırasında posta ücretinde azalma olması halinde ise, eksikliğin tamamlanmasının istenmesine dair mahkemece yapılacak tebligata rağmen tamamlama gerçekleştirilmezse, bildirim aynı şekilde tekrarlanarak dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar edilir. Eksikliğin devam etmesi halinde dava dosyası işlemden kaldırılır. Dosyanın işlemden kaldırıldığına dair kararda, kararın tebliğinden itibaren üç ay içinde posta avansındaki noksanlığın giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği davacıya tebliğ edilir. Üç ay içerisinde eksiklik hala giderilmezse, davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek davacıya tebliğ edilir. Bu karara karşı istinaf incelemesi istenebilir.

Yukarıdaki tebligatlar, dava sonunda haksız olan taraftan tahsil edilmesine karar verilmek üzere genel bütçeden karşılanır.

Vergi Yargılama Uzmanı

https://vergiyargilamahukuku.com/hakkinda/

Bir önceki yazımız olan Vergi Davasının Açılmış Sayıldığı Zaman başlıklı makalemizde 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu, vergi davası ve vergi davası nasıl açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir