Genel

Posta/hızlı Kargo Eşyası İçin Gümrük Vergileri İstisnası Kapsamının Hukukiliği

İNTERNET ARACILIĞIYLA YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN MALLARA AİT GÜMRÜK VERGİLERİ İSTİSNASI NE OLMALIDIR? Eskiden Bakanlar Kurulu'nca vergi oranlarında değişiklik yapılabiliyordu. Yeni sistemde ise Cumhurbaşkanı Kararı ile bu konuda değişiklik yapılabilir. Ancak bu değişiklik yetkisi verginin kanuniliği ilkesi ile doğrudan bağlantılı olan istisna ve muafiyet konularında daraltma ya da genişletme veyahut ekleme ya da çıkarma yapmayı… Okumaya devam et Posta/hızlı Kargo Eşyası İçin Gümrük Vergileri İstisnası Kapsamının Hukukiliği

Genel

Gümrük Vergileri ve Diğer İthalat Sorunları Hakkında Destek

Kamu gelirleri açısından mali literatürde Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen vergiler üzerine yoğunlaşıldığı ve dış ticaretten alınan mali yükümlülükler üzerinde fazla durulmadığı gözlenmektedir. (Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, 9. Baskı) Bunun bir sonucu olarak da gümrük vergileri konusunda ülkemizde uzman bulmak samanlıkta iğne aramak gibidir. Bu ihtiyaç, 1980 yılında hayata geçen ekonomik istikrar programıyla başlamış, 1994… Okumaya devam et Gümrük Vergileri ve Diğer İthalat Sorunları Hakkında Destek

Genel

VERGİ USUL KANUNU 10. MADDE 5. FIKRA ÜZERİNE GÖRÜŞÜM

VERGİ USUL KANUNU 10. MADDE 5. FIKRA ÜZERİNE GÖRÜŞÜ (Ek fıkra: 21/3/2018-7103/9 md.) Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır.… Okumaya devam et VERGİ USUL KANUNU 10. MADDE 5. FIKRA ÜZERİNE GÖRÜŞÜM

Genel

Limited ve Anonim Şirketlerde Yönetici ve Ortakların Vergi Sorumluluğu

Günümüzde en çok rastlanan ticaret şirketleri limited ve anonim şirketlerdir. Bu şirketlerin kuruluşuna, mahiyetine, işleyişine, idaresine, çalışma esasına, özel hukuk sorumluluklarına ve sona ermesine dair tüm konular Türk Ticaret Kanunu'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ben bu makalede bu konuları bir kenara bırakarak bu şirketin kanuni temsilcisi ve ortağı olan kişilerin vergi kanunlarına ve vergi mahkemesi içtihatları… Okumaya devam et Limited ve Anonim Şirketlerde Yönetici ve Ortakların Vergi Sorumluluğu

Genel

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Sahte Fatura Kullananları Üzecek Yeni Kararı

Bundan daha önce kaleme aldığım bazı yazılarda uzun süredir istikrar kazanan kazai bir uygulama olan takdir komisyonlarının KDV indirim yetkisinin olmadığından bahsetmiştim. Mahkemelerce bu gerekçe ile verilen kararlar bir şekilde sahte ya da yanıltıcı belge kullanarak KDV indirimi elde eden mükelleflerin yüzünü güldürüyordu. Vergi Dava Daireleri Kurulu'nca yapılan görüş değişikliği ile bundan sonra takdir komisyonlarının bu… Okumaya devam et Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Sahte Fatura Kullananları Üzecek Yeni Kararı

Genel

Her Yönüyle Poşet Vergisi (Tarh, Tahsil, Ceza, İtiraz)

Vergiyi kamu maliyetlerini karşılamak üzere kamu otoritesi tarafından gönüllü veya zorla toplanan para olarak tanımlayabiliriz. Geniş anlamda verginin kapsamına resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler de girmektedir. Dolayısıyla bu koşulları taşıyan makalemizin konusu poşet vergisi de (teknik tabir ile geri kazanım katılım payı da) bir tür vergidir. Benzer bir uygulama olarak Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki yol… Okumaya devam et Her Yönüyle Poşet Vergisi (Tarh, Tahsil, Ceza, İtiraz)

Genel

Uzlaşma Müessesesinin Uygulaması ve Uygulamanın Vergi Yargısına Etkisi

Uzlaşma genel anlamda anlaşma yolu ile çekişmenin giderilmesi ya da tarafların uzlaşmadan önceki isteklerinden tamamen veya kısmen vazgeçerek yeni taahhütleri üzerinden konsensüs sağlamaları olarak tanımlanabilir. Vergi hukukundaki karşılığı ise bir vergi borçlusunun alacaklı vergi idaresi nezdinde, borcunu tamamen veya kısmen ikrar edip ödeme garantisi vermesidir. Vergi hukuku uzlaşma müessesesinin özel hukuk sözleşme serbestisinden ziyade kamu… Okumaya devam et Uzlaşma Müessesesinin Uygulaması ve Uygulamanın Vergi Yargısına Etkisi