Genel

Defter ve Belge İbraz Etme Süresi Dolmadan Vergi İncelemesine Başlanmasının, İncelemenin Erken Başlatılmasının Sonuca Etkisi Olmaması Halinde, Salınan Vergi ve Cezaları Kusurlandırmayacağı Yönünde Danıştay 3. Daire Kararı.

Genel

Vergi Yargısı Penceresinden Düzeltme Şikayet

Vergi davaları kural olarak salınan vergi ve kesilen cezanın iptali istemiyle açılır. Salınan vergi veya kesilen cezaya doğrudan dava açabilmenin ilk koşulu bunun beyan üzere tahakkuk etmemiş olmasıdır. Ya da beyanname ibraz edilirken bu yönde sunulmuş bir ihtirazi kayıt (çekince) ileri sürülmüş olmalıdır. Bunun yanında kişilerin ister kendi beyanları üzerine tahakkuk etsin, ister idarece kendiliğinden… Okumaya devam et Vergi Yargısı Penceresinden Düzeltme Şikayet

Genel

Bir Limited Şirket Ortağı Ya Da Müdürü Veyahut Bir Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İçin, Şirketten Tahsil Edilemeyen Kamu Alacağının Kendisinden Tahsil Edilmesi Amacıyla Hakkında Cebren Yapılan Takibin Hangi Aşamasında Dava Açması Maksimum Hukuki Koruma Sağlar?

6183 sayılı Kanun'a göre limited şirket ortağı, anonim şirket ve limited şirket kanuni temsilcisi ilgili olduğu şirketten tahsil edilemeyen kamu alacaklarından sorumlu tutulmuşlardır. Sorumlulukta temel kriter herkesin kendi vergilendirme döneminden sorumlu olmasıdır. Bu nedenle verginin vadesi sorumluluğun tespiti bakımından önemsizdir. Sorumluluk demişken, VUK 10. maddesinin işletilebilmesi için kusur gerekirken, 6183 sayılı Kanun kapsamdaki bir takipte… Okumaya devam et Bir Limited Şirket Ortağı Ya Da Müdürü Veyahut Bir Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İçin, Şirketten Tahsil Edilemeyen Kamu Alacağının Kendisinden Tahsil Edilmesi Amacıyla Hakkında Cebren Yapılan Takibin Hangi Aşamasında Dava Açması Maksimum Hukuki Koruma Sağlar?

Genel

Zaman Aşımını Durdurmak Bakımından Takdir Komisyonuna Sevk Konusunda Danıştay’ın Güncel Görüşü Nedir?

Türkiye'de her vergi mükellefi sırası ile incelense, bir mükellef için 50 yılda bir ancak inceleme sırası gelir. Başka açıdan mükellef ve müfettiş sayısına nazaran inceleme oranı yıllık yaklaşık % 2,5'tir. Hal böyle olunca vergi incelemelerinin 5 yıllık tarh zaman aşımının son aylarına denk gelmesine sık rastlanmaktadır. İncelemesi tamamlanan bir mükellef hakkında incelenen vergilendirme dönemine ait… Okumaya devam et Zaman Aşımını Durdurmak Bakımından Takdir Komisyonuna Sevk Konusunda Danıştay’ın Güncel Görüşü Nedir?

Genel

Mükelleflerin Ticari Faaliyetlerinin Gerektirdiği İşlemlerle Kısmen Veya Tamamen Kendisinin Uğraştığı, Veya İşin Sevk Ve İdaresini Kendisinin Yaptığı, Ve Bu İşleri İcra Ederken Sigortalı İşçi Çalıştırdığı İki Ayrı İş Yeri Bulunmasının, Kendi İşinde Bilfiil Çalışma Şartını Bozmayacağı, Dolayısıyla Bu Durumun Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarına Aykırılık Teşkil Etmeyeceği Yönünde Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Bir VDDK Kararı: İade Davası Örneği

Vergi yargı yerinde görülen davalar çoğunlukla, vergi idaresince tesis edilen işlemlere karşı açılan iptal davalarından oluşmaktadır. Ancak bunun yanında, idari tazminat davaları olarak da bilinen tam yargı davaları, vergisel işlemlerden doğmak koşuluyla vergi mahkemesinde bir miktar paranın ödenmesi istemi şeklinde görülmektedir. Pek bilinmese de, iade istemli vergi davaları da tam yargı davaları arasında değerlendirilir. Aşağıdaki… Okumaya devam et Bir VDDK Kararı: İade Davası Örneği

Genel

Adli Yargı Yerine Açılan Ve Görevsizlik Nedeniyle Reddedilen Vergi Davasının, Verilen Görevsizlik Kararının Adli Yargı İstinaf Ya Da Temyiz Merci Tarafından Kesinleştirilmesinden Sonra, 30 Gün İçinde Vergi Mahkemesine Açılabileceği Yönünde Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı.